REKLAMA:

Gabinet psychoterapii Agnieszka Rutkowska

(0)
Odponad20latpomagamludziomzmagającymsięztrudnościamiwobszarzeedukacyjnym,atakżezkryzysamizawodowymi.Wspierammoichklientówwokreślaniucelówzawodowychisamorozwoju.Mojedoświadczeniedoradcyzawodowegopokazało,żeniejednokrotnieproblemklientatkwiłgłębiejiwychodziłpozasferęzawodową.Tocodosięgałomoichklientów,naprzykładutratapracy,częstobyłoczęściąszerszychproblemówzwiązanychztrudnościamiwkomunikacjiczyteżniskimpoczuciemwłasnejwartości.Niektóreztrudnościosób,którympomagałam,znaczniewykraczałypozazakresdoradztwazawodowego.

Chcączgłębićukrytemechanizmydziałaniamoichklientówipodejmowanychprzeznichdecyzjiżyciowych,postanowiłampokierowaćswoimrozwojemtak,abyzostaćpsychoterapeutą.Momentemprzełomowymwmoimżyciubyłopoznaniekoncepcjianalizytransakcyjnej(AT),dziękiktórejdużozmieniłamwswoimżyciuzarównozawodowymjakiosobistym.Zaczęłamszkolićsięwkierunkupsychoterapii.Ukończyłam4letniąszkołępsychoterapiiwnurcieanalizytransakcyjnejwCentrumAnalizyTransakcyjnejwPoznaniu.PosiadamcertyfikatTA101(EuropeanAssociationforTransactionalAnalysis),JestemtakżeczłonkiemPolskiegoTowarzystwaAnalizyTransakcyjnej.

Adres: Wyszyńskiego 5B 10-457 Olsztyn Polska, warmińsko-mazurskie
Kontakt: Strona www: https://psychoterapiarutkowska.pl/
Lokalizacja GPS: Szerokość: Długość: lokalizacja na mapie
REKLAMA: