Reklama:

Książka Macieja Wilka „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne”

mgr Anna Słomian

Ten tekst przeczytasz w 5 min.

Książka Macieja Wilka „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne”

Pantherstock

Czytanie książek

Książka jest pozycją, która w sposób bardzo wartościowy porządkuje zagadnienia związane z psychoterapią i socjoterapią dzieci i młodzieży w obszarze oświaty i instytucji opiekuńczo – wychowawczych.

Reklama:

W dzisiejszych czasach – prawie piętnaście lat po zmianie systemu edukacji, problemem u dzieci staje się nie tylko nauka szkolna (podejście uczniów do jej zdobywania, jak również kultura nauki rodziców), ale przede wszystkim właściwe przygotowanie młodzieży do wejścia w dorosłe życie. Niewydolność wychowawcza rodziców, patologie domowe, brak umiejętności postępowania z własnymi dziećmi lub też brak czasu dla dzieci związany z koniecznością zarobkowania i nadmiarem pracy przekłada się bezpośrednio na coraz większą ilość dzieci niedostosowanych społecznie i zdemoralizowanych, bądź też zagrożonych tymi zjawiskami. Dzieci i młodzież często przejawia zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym i konieczne jest zapewnienie im opieki specjalistów, by nie doprowadzić do wykluczenia społecznego.


Odpowiedzią na powyższe problemy może, a nawet powinna być, socjoterapia, którą autor książki zdefiniował za opracowaniem pod redakcją Barbary Jankowiak jako:
„formę pomocy psychologicznej w obszarze oświaty i instytucji opiekuńczo – wychowawczych, ukierunkowana na dzieci i młodzież z grup ryzyka i/lub przejawiające zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym, która polega na intencjonalnym uruchamianiu czynników pomocowych, wykorzystujących procesy grupowe w celu kompensacji potencjalnych deficytów rozwoju psychospołecznego uczestników grupy”.

Maciej Wilk nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do definicji socjoterapii, ale również ukazuje zasadnicze różnice pomiędzy socjoterapią a psychoterapią i celami tych dwóch oddziaływań. Podejmuje również ważny temat dla kogo jest psychoterapia, jak również przedstawia zależności pomiędzy psychologią, psychopatologią, a także pomocą psychologiczną.


Nie mniej istotnym zagadnieniem w omawianej pozycji jest podejście psychodynamiczne do zaprezentowanych w niej kwestii. Podejście psychodynamiczne według autora „dysponuje koncepcjami psychologii rozwojowej opartymi na rzetelnych badaniach naukowych, dzięki czemu oferuje swego rodzaju  matrycę rozwoju człowieka od najwcześniejszych dni, tygodni, miesięcy aż po lata dorosłe (…) co pomaga podejmować próbę rozstrzygnięcia, czy dane zachowanie jest normą na określonym etapie rozwojowym, czy też jest już powodem do niepokoju”.

 

fot. GWP


Z podejścia psychodynamicznego, jak również z zasady funkcjonowania każdych działań terapeutycznych, wynika konieczność przeprowadzenia prawidłowej diagnozy. Dużą część swojej pracy autor poświęca temu zagadnieniu w rozbiciu na diagnozę w psychoterapii, socjoterapii i podejściu psychodynamicznemu w tej ostatniej. Skupia się również na diagnozie w podziale na dzieci i młodzież. Przedstawia dokładnie sposób w jaki powinien przebiegać proces diagnozy i z jakich elementów się składać, a efektem właściwie przeprowadzonych działań diagnostycznych ma być właściwie dobrany proces terapeutyczny (socjoterapia lub psychoterapia). Autor również (za Rembowskim) wskazuje na duże znaczenie nie tylko umiejętności w procesie diagnozy, ale jako istotną zdolność diagnozującego uznaje także empatię, która „jest podstawowym warunkiem wstępnym poznania i rozumienia drugiego człowieka w jego subiektywnym świecie wewnętrznym”. Dużą część swojej pracy Maciej Wilk poświęca omówieniu procesów zachodzących w psychice dzieci i młodzieży, co pozwala zrozumieć ich zachowania, lęki i powody konfliktów, a w ten sposób dokonać właściwej diagnozy.

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Inne tematy

🍁🎉 KONKURS! Jesienna chandra: jak sobie z nią radzić? Odpowiedz na pytanie i wygraj zestaw kosmetyków! 🍁🎉
Cześć Wszystkim! Mamy przyjemność ogłosić, że właśnie ruszył nasz nowy serwis: Medforum.pl! 🚀 Na tej platformie znajdziesz najbardziej aktualne informacje, artykuły i porady z zakresu farmacji, ...
Chcemy poznać Twoją opinię!
Cześć! 🌟 Chcielibyśmy jako Redakcja Serwisu poznać Twoją opinię na temat tworzonych przez nas treści: newsów, porad i artykułów pochodzących spod pióra lekarzy, a także copywriterów medycznych. ...
Psychiatria.pl to teraz ForumPsychiatryczne.pl
Drodzy Użytkownicy! Witamy na nowej odsłonie serwisu ForumPsychiatryczne.pl, który zastępuje dawny serwis Psychiatria.pl. Zmiany w serwisie oraz na forum dotyczą całej szaty graficznej i nie...
Reklama:
Reklama: