Reklama:

Dane teleadresowe

Kontakt z redakcją

e-mail: [email protected]

Materiały prasowe

e-mail: [email protected]

Biuro projektów

Medforum Sp. z o.o.
ul. Orkana 22A/12A
40-553 Katowice
tel. +48 32 700 71 71
fax. +48 32 700 71 81
e-mail: [email protected]

Kontakt w sprawie reklamy

tel.: +48 32 700 71 71
e-mail: [email protected]

Siedziba firmy

Medforum Sp. z o.o.
ul. Brynowska 70
40-584 Katowice

NIP: 6342620358
KRS: 0000269937 w rejestrze prowadzonym przez Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
REGON: 240518656

Reklama:

ForumPsychiatryczne.pl - portal wiedzy o psychiatrii i psychoterapii

ForumPsychiatryczne.pl to miejsce, w którym omawiane są zaburzenia psychiczne - ich przyczyny, objawy, rozpowszechnienie i leczenie. Informacje dotyczące swojej choroby psychicznej znajdzie tu pacjent, ale też jego członek rodziny, opiekun.

ForumPsychiatryczne.pl odpowiada na pytania, czym zajmuje się lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy czy terapeuta uzależnień. Omawiane są choroby psychiczne, metody leczenia (farmakoterapia i psychoterapia), miejsca (poradnia, szpital psychiatryczny) oraz metody zapobiegania i profilaktyki nawrotu zaburzenia psychicznego (higieny psychiczna), takie jak psychoedukacja, terapia podtrzymująca, relaksacja.

W psychiatrii mają też zastosowanie inne metody terapii. Związane z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu: światłoterapia (= fototerapia, leczenie światłem) oraz elektrowstrząsy (EW). Istotne znaczenie mają także prowadzone w ramach oddziału psychiatrycznego: arteterapia i muzykoterapia.

Portal omawia najczęstsze problemy i choroby psychiczne, takie jak:

 • schizofrenia,
 • zaburzenia urojeniowe (paranoja),
 • zaburzenia schizoafektywne,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe (nerwice), np. nerwica natręctw, napad lęku lub paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (= nerwica natręctw, OCD), zaburzenia stresowe pourazowe, ciężka reakcja na stres,
 • uzależnienie od alkoholu, leków uspokajających, narkotyków (marihuana, amfetamina) czy dopalaczy,
 • zaburzenia osobowości (psychopatia, osobowość antyspołeczna, zależna, lękowa, anankastyczna, borderline),
 • upośledzenie umysłowe,
 • zaburzenia snu.

Starsze osoby coraz częściej cierpią na:

 • choroba Alzheimera,
 • otępienie naczyniowe,
 • otępienia w chorobie Picka, Huntingtona, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba).

Choroba psychiczna może objawiać się jako zaburzenia snu (bezsenność, skrócenie snu, wczesne wybudzanie), wahania nastroju w ciągu dnia, a czasem myśli samobójcze i chęć popełnienia samobójstwa.

Czym jest:

 • lek przeciwdepresyjny (antydepresant),
 • lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk, antypsychotyk),
 • lek uspokajający (anksjolityk) czy nasenny?

Omawiane są też inne grupy leków, takie jak poprawiające funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, uwaga, pamięć, czyli leki progonitywne i stosowane w poważniejszych chorobach jak choroba Alzheimera.
Opisujemy ważne kwestie jak stosowanie leków w ciąży, interakcje między lekami.

Zaburzenia psychiczne to nie tylko farmakoterapia, ale też psychoterapia. Ojcem psychoterapii jest Zygmunt Freud. Obecnie jest kilka głównych podejść teoretycznych, m.in. psychoterapia analityczna (psychoanaliza), psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT), psychoterapia systemowa, terapia rodzin i par.

Podstawą systemu opieki psychiatrycznej jest Centrum Zdrowia Psychicznego, w którego skład wchodzą:

 • poradnia zdrowia psychicznego,
 • zespół leczenia środowiskowego,
 • dzienny oddział psychiatryczny.

Opieka stacjonarna jest realizowana przez oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym oraz oddział w ramach szpitala psychiatrycznego. Taka porada i hospitalizacja (= leczenie w szpitalu) jest finansowana z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Psychiatryczny prywatny gabinet lekarski to miejsce gdzie specjalista lekarz psychiatra może pomóc osobie potrzebującej szybkiej pomocy.