dr Piotr Malik

Absolwent fizyki doświadczalnej (1998 rok, Uniwersytet Śląski w Katowicach). W 2003 roku obronił pracę doktorską o tytule „Ciśnieniowe i temperaturowe badania przenikalności dielektrycznej w obszarze jedno- i dwufazowym roztworów krytycznych cieczy”.

W 2004 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Jeana Monneta w Saint Etienne (Francja), a w 2006 roku – na Uniwersytecie Minho w Bradze (Portugalia). Od 2007 roku pisze dla portalu medforum.pl krótkie informacje o tematyce medycznej.

Miejsce pracy i pełniona funkcja:

Medforum, redaktor.

Specjalizacja medyczna: fizyka doświadczalna.