Reklama:

Program społeczny: Schizofrenia Open the Doors

Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska

Ten tekst przeczytasz w 13 min.

Program społeczny: Schizofrenia Open the Doors

medforum

Wsparcie podczas terapii

Uprzedzenia i przesądy wobec osób chorych psychicznie mają swoją długą tradycję. Spotyka się je powszechnie i mają negatywny wpływ na prognozę i przebieg choroby. Ludzie chorzy na schizofrenię spotykają się często w życiu codziennym z dyskryminacją i odrzuceniem. Społeczeństwo, prawodawcy, pracodawcy, media i nawet niektórzy lekarze podtrzymują stereotypowe widzenie chorych na schizofrenię jako osób niebezpiecznych, agresywnych i niezdolnych do efektywnej pracy.

Reklama:

Takie podejście, któremu mogą ulec także członkowie rodzin chorych a nawet sami chorzy, zmniejsza ich szansę na znalezienie zatrudnienia, małżeństwo, posiadanie domu czy uzyskanie pomocy od sąsiadów. W naszym kraju, pomimo wysiłków reformy opieki psychiatrycznej, standard opieki w zakresie chorób psychicznych jest na niższym poziomie niż w zakresie chorób somatycznych.

Brak akceptacji osób chorych na schizofrenię wynika z wielu mylnych i krzywdzących stereotypów np.:

 • Schizofrenia jest zawsze chorobą „nieuleczalną” i zawsze przebiega niekorzystnie
 • Chorzy na schizofrenię są zwykle agresywni i niebezpieczni.
 • Chorzy na schizofrenię mogą zarazić innych swoim szaleństwem.
 • Chorzy na schizofrenię są leniwi i nie można na nich polegać.
 • Schizofrenia jest wynikiem świadomej słabości woli i charakteru („Chory mógłby otrząsnąć się z tego, gdyby tylko chciał”).
 • Chorzy na schizofrenię zawsze mówią ‘od rzeczy’.
 • Chorzy na schizofrenię są kompletnie niezdolni do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących własnego życia (np. miejsca zamieszkania).
 • Chorzy na schizofrenię są zawsze nieprzewidywalni.
 • Chorzy na schizofrenię nie potrafią efektywnie pracować.
 • Stan chorych na schizofrenię stale się pogarsza.
 • Winę za schizofrenię ponoszą rodzice.

To właśnie w sprzeciwie wobec tych opinii, psychiatrzy rozpoczęli w 1996 roku na Światowym Zjeździe Psychiatrycznym w Madrycie program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”. Pierwszy pilotażowy projekt zainicjowano w Alberta w Kanadzie. Po pierwszych pozytywnych rezultatach programu kanadyjskiego, podobne akcje rozwinięto w Austrii, Chinach, Egipcie, Niemczech, Grecji, Indiach, Włoszech i Hiszpanii. W każdym z krajów program koordynowany jest przez komitet, w skład którego wchodzą psychiatrzy, pacjenci, członkowie rodzin osób chorych, dziennikarze, politycy, nauczyciele i działacze społeczni.

Kampania „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi” jest realizowana w Polsce od września 2000r. Jej celem jest poprawa społecznego odbioru schizofrenii i pogłębienie tolerancji w naszym kraju dla osób chorych psychicznie. Program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi” jest prowadzony przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) a w Polsce przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Program uzyskał patronat Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji. Powstał dzięki wsparciu z grantu naukowego Firmy Lilly.

Od lat szereg zespołów w Polsce prowadzi szkolenia, badania i organizuje sympozja na temat schizofrenii. Program "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" ma na celu w pierwszym etapie integrację naszych środowisk i stworzenie "wspólnoty intelektualnej", szeroko powiązanego środowiska opiniotwórczego tak, aby nasze wspólne przesłanie miało mocny rezonans w opinii publicznej i prawdziwie doprowadziło do przełomu w postawach i uprzedzeniach wobec osób chorych psychicznie. Bezpośrednim celem programu jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych – uczniów, kleryków, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych oraz bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie w społeczeństwie.

Struktura programu

Aby zagwarantować wieloletni rozwój programu oraz jego ogólnopolską koordynację i współpracę z WPA, postanowiono realizować projekt według wymaganego przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne harmonogramu.

W styczniu 2000 roku Zarząd PTP powołał koordynatora programu, który zorganizował "grupę planującą" jego przebieg (wg terminologii WHO "Initial Planning Group"). Grupa ta utworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, którego jednym z celów statutowych jest realizacja programu „Schizofrenia - otwórzcie drzwi”.  W pierwszej fazie projektu zaprosiliśmy do udziału osoby, stowarzyszenia i instytucje zaangażowane w problematykę schizofrenii z czterech regionów: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

W kolejnym kroku poszerzała się grupa koordynatorów regionalnych programu „Schizofrenia - Otwórzcie drzwi” w kolejno włączanych do współpracy regionach:

 • Region śląski - Krzysztof Czuma
 • Region małopolski - Anna Bielańska
 • Region mazowiecki - Joanna Meder
 • Region podlaski - Leszek Sagadyn
 • Region lubuski - Władysław Sterna
 • Region kujawsko -pomorski - Aleksander Araszkiewicz
 • Region wielkopolski - Barbara Trafarska
 • Region opolski - Krzysztof Nazimek
 • Region łódzki - Edward Patura-Szost
 • Region lubelski - Tadeusz Młynarczyk
 • Region pomorski - Roman Ludkiewicz
 • Region dolnośląski - Ewa Bartecka-Piłasiewicz
 • Region świętokrzyski - Renata Mirosławska-Masternak
 • Region podkarpacki - Joanna Górecka
 • Region zachodnio-pomorski - Agata Lisiecka
 • Region warmińsko-mazurski - Tadeusz Ciborski

Obok koordynatorów regionalnych do współpracy zostali poproszeni koordynatorzy projektów i zadań jakie wynikały z merytorycznych celów programu.

 • Anna Bielańska - współpraca z mediami
 • Jacek Wciórka - badania postaw w stosunku do osób chorych psychicznie
 • Maria Pałuba - program "Razem w życiu i sztuce" w regionach
 • Józefa Grodecka - koordynacja współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w regionach - program "Leczyć się, mieszkać i pracować w gminie"
 • Hubert Kaszyński - gminne i regionalne programy pracy dla osób chorych psychicznie
 • Agnieszka Lewonowska - współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zofia Puchelak/Andrzej Warot - współpraca ze Stowarzyszeniami Rodzin
 • Małgorzata Kawula - współpraca ze Stowarzyszeniem Pacjentów „Otwórzcie drzwi”
 • Bogdan de Barbaro - koordynacja szkoleń dla lekarzy rodzinnych
 • Jarosław Naliwajko SJ - koordynacja współpracy z "Kościołem" i szkoleń dla kleryków
 • Irena Namysłowska/Ewa Domagalska - koordynacja współpracy ze "Szkołą" i szkoleń dla nauczycieli
 • Joanna Meder - współpraca z przewodniczącymi sekcji PTP celem wprowadzenia "psychoterapeutycznych standardów leczenia schizofrenii"
 • Andrzej Cechnicki/Maria Rostworowska - koordynacja programu "wczesnego leczenia i zapobiegania nawrotom w schizofrenii”

Za merytoryczną realizację programu odpowiada „Ogólnopolska Grupa Koordynatorów” (wg terminologii WHO "Local Action Group"), którą tworzą koordynatorzy regionalni, osoby prowadzące koordynację indywidualnych zadań oraz przewodniczący współpracujących z Programem Sekcji PTP.

Program merytoryczny

Celem merytorycznym programu jest przeciwstawianie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię; obejmuje on cztery obszary działania:

 1. Współpraca z mediami
 2. Program edukacyjny
 3. Działania praktyczne
 4. Badanie postaw

Współpraca z mediami

Współpraca z mediami realizowana zarówno w programach ogólnopolskich jak i lokalnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zebrane przez instytucje i osoby zaproszone do współpracy w ramach „Ogólnopolskiej Grupy Koordynatorów”. Jednym z celów jest ustalenie wspólnego, dostępnego dla nieprofesjonalnego słuchacza języka - jakim, my profesjonaliści będziemy opowiadać o chorobie - jej przyczynach, przebiegu i leczeniu. Rozpowszechniamy w całym kraju 10 ogólnie akceptowanych tez na temat schizofrenii. Oznacza to również regularne audycje radiowe, telewizyjne, publikacje w prasie lokalnej i krajowej. Artykuły w lokalnej prasie lub radiu powinny być prezentowane z perspektywy pacjenta, rodziny i profesjonalisty. Istotnym zadaniem staje się współpraca z pacjentami, którzy będą gotowi "udzielić swego głosu" lub przedstawić „swoją twarz” w mediach. Planuje się przygotowanie krótkiego, informacyjnego filmu dla telewizji "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" oraz akcję plakatową w całej Polsce. Hasło roku 2001 brzmiało: "Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną".

Ważnym zadaniem jest przygotowanie i wydanie informatora na temat schizofrenii, który byłby łatwo dostępny w całej Polsce i zawierał podstawowe informacje o chorobie celem przełamania istniejących stereotypów i mitów. Planuje się też wprowadzenie najistotniejszych informacji o schizofrenii i sposobach jej leczenia do Internetu.

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Schizofrenia

Zrozumieć / jak pomóc w depresji
Witam. Mój mąż jest wspaniałym człowiekiem, artysta, lubi spędzać sam czas, w tym czasie tworzy a mi to zawsze odpowiadało, mieliśmy czas wspólny i czas dla siebie. W zeszłym roku w związku z pracą i...
Myśli samobójcze u nastolatka
Proszę o radę!!!!! Syn zgłosił mi problem, że potrzebuje do psychologa Od razu go zapisałam Pani psycholog zasugerowała mi psychiatrę ponieważ syn jej się zwierzył z myśli samobójczych A psychiatra p...
Szpital Psychiatryczny
Bardzo proszę o pilną odpowiedź jaki jest najlepszy oddział Psychiatryczny w Poznaniu? Głównie chodzi o silna depresje
Ilość alkalicznej wody
W poprzednim poście pisałem o tym żeby utrzymywać odpowiednie PH. Muszę poprawić błąd- wodę alkaliczną (polecam Alkalia) pić butelkę raz w tygodniu. Pozdrawiam wszystkich.
Test MMPI-2
Czy robił ktoś z was test MMPI-2 z filmu YT poniżej? W jego opisie jest link do pytań i makra obliczającego wynik. https://www.youtube.com/watch?v=tV-dRRK5c7I Chciałbym poznać kogoś z zaburzen...
Depresja/nerwica lekowa/alkoholizm
Witam. Moja mama od ponad roku zmaga się z ciężka depresja i alkoholizmem. Straciła z tego powodu prace. Ma stany lękowe, w kryzysowych sytuacjach sięga po alkohol. Co jakis czas chodzi do psychiatry...
Reklama:
Reklama: