REKLAMA:

Sezonowe zaburzenia afektywne – teoria i praktyka

Ten tekst przeczytasz w 8 min.

Sezonowe zaburzenia afektywne – teoria i praktyka

pantherstock

Zaburzenia osobowości

Sezonowe zaburzenia afektywne są sztandarową jednostką psychiatryczną, w której podkreśla się udział rytmów biologicznych. W większości SZA ptrzebiega pod postacią dwubiegunowych zaburzeń afektywnych typu II.

REKLAMA:

Rytm wewnętrzny

Wiele procesów w organizmie człowieka przebiega rytmicznie. Przykładowo o godz. 15 sprawność ruchowa oraz wrażliwość na bodźce osiągają najwyższą wartość; o godz. 16 największe są: akcja serca, ciśnienie krwi i temperatura ciała; o godz. 18 nerki produkują najwięcej moczu; o 2 w nocy maksymalne jest stężenie hormonu wzrostu – somatotropiny w surowicy krwi; o 6 zwiększa się stężenie hormonu nadnerczy - kortyzolu w surowicy krwi, maleje za to stężenie hormonu szyszynki - melatoniny a wyspy trzustkowe produkują najmniejsze porcje insuliny w ciągu dnia.

Poznanie roli, jaką rytm okołodobowy odgrywa w życiu człowieka może pomóc w leczeniu zaburzeń, w których dochodzi do jego desynchronizacji.

Zegar biologiczny

Dzienno-nocny cykl aktywności człowieka zwany też rytmem okołodobowym lub zegarem biologicznym jest wrodzoną funkcją organizmu. Jest on kontrolowany przez samonapędzający się czasomierz genetyczny. Jego działanie zostało najlepiej poznane u muszki owocowej; późniejsze badania pokazały, iż podobny mechanizm genetyczny reguluje rytm okołodobowy w całym królestwie zwierząt.

Działanie zegara biologicznego opiera się na aktywności czterech genów zwanych per (ang. period), tim (ang. timeless), cycle i clock. Białka kodowane przez te geny są wytwarzane cyklicznie i pozostają względem siebie w sprzężeniu zwrotnym.
Udowodniono, że geny PER i TIM (nazwy genów u człowieka pisane sa dużymi litarami) są także aktywne w komórkach nerwowych jądra skrzyżowania w podwzgórzu mózgu człowieka; struktura ta jest centralnym nadawcą rytmów biologicznych.
Genetyczny mechanizm zegara biologicznego wydaje się działać w różnych komórkach organizmu. Nieco drastycznym przykładem jest cykliczna produkcja białek kodowanych przez geny zegara biologicznego w komórkach muszki owocowej po dekapitacji.
U człowieka wyznaczono eksperymentalnie długość rytmu okołodobowego. Wynosi ona 24 godziny i 18 minut. Jak pokazały doświadczenia okres ten jest niezależny od eksperymentalnie zmienionej długości doby. Aby zgrać rytm snu i czuwania organizmu z cyklem dzień-noc występującym w przyrodzie wskazówki zegara biologicznego są synchronizowane przez naturalne światło słoneczne.

Niedogodną konsekwencją synchronizacji rytmu okołodobowego z rytmem dzień-noc jest zjawisko zwane z angielska jet lag (tłumaczone czasem jako zespół pilota odrzutowego). Jest to zaburzenie funkcjonowania organizmu spowodowane szybką zmianą strefy czasowej, najczęściej po locie samolotem. Objawy to m.in. senność i brak apetytu w czasie dnia oraz brak snu nocnego. Fizjologiczna resynchronizacja rytmu biologicznego może trwać kilka dni.
Zaburzenia w działaniu zegara biologicznego mają miejsce w wielu zaburzeniach psychicznych.

Zaburzenia afektywne

Zaburzenia afektywne to duża i niejednorodna grupa schorzeń. Zalicza się do niej zaburzenia, których elementami są objawy epizodu depresyjnego, maniakalnego, hipomaniakalnego lub mieszanego. Schorzenia te różnią się również nasileniem i czasem trwania. Jednym z niedawno opisanych zaburzeń afektywnych są sezonowe zaburzenia afektywne (SZA).
Sezonowe zaburzenia afektywne są sztandarową jednostką psychiatryczną, w której podkreśla się udział rytmów biologicznych. W większości SZA ptrzebiega pod postacią dwubiegunowych zaburzeń afektywnych typu II.

W rozpoznawaniu SZA przydatne są następujące kryteria (wg. ICD 10):

  • trzy lub więcej epizodów zaburzeń nastroju z początkiem w ciągu określonej pory roku w ciągu kolejnych trzech lub więcej lat, zaburzeniami afektywnymi mogą być zarówno zaburzenia hipomaniakalne, maniakalne, jak i depresyjne;
  • ustąpienie objawów ma miejsce w określonej porze roku;
  • w całkowitym obrazie choroby liczba epizodów sezonowych przewyższa liczbę epizodów niesezonowych.

Wg DSM IV do rozpoznania SZA wystarczą dwa kolejne sezony z nawrotami choroby.

Wśród objawów depresyjnych w przebiegu SZA charakterystyczne są: wzmożona senność, brak energii, zmęczenie, zwiększony apetyt na węglowodany oraz przyrost masy ciała.

Częstość SZA w populacji dochodzi nawet do 10 %, natomiast w populacji osób chorujących na depresję rozpowszechnienie wynosi ok. 20 %. SZA ma prawdopodobnie tło dziedziczne. Trzykrotnie częściej chorują kobiety; po 55 roku życia zaburzenie to występuje rzadko. Interesujące jest, iż częstość występowania SZA rośnie wraz z szerokością geograficzną. Wydaję się to byś związane z malejącą w kierunku biegunów ziemskich liczbą dni słonecznych w ciągu roku, i skracaniem się długości jasnego dnia (czyli fotoperiodu).

Rozważa się trzy główne patomechanizmy SZA:

  1. Mechanizm 1 - zaburzenia w zakresie fotoreceptorów siatkówki polegające na deficycie ich czynności – tzw. hipoteza zliczania fotonów (ang. photon counting hypothesis).
  2. Mechanizm 2 - zaburzenie neuroendokrynologiczne. Podstawowe założenie tej hipotezy mówi, iż melatonina jest hormonem odpowiedzialnym za rytm okołodobowy. Założenie to budzi jednak wiele kontrowersji.
  3. Mechanizm 3 - zaburzenie fazy endogennego rytmu snu i czuwania. Obecnie uważa się, że hipoteza opóźnienia fazy zegara biologicznego jest najbardziej prawdopodobna w patogenezie SZA.

Z punktu widzenia neurofizjologii mózgu wydaje się, iż zaburzenia dotyczące neuroprzekaźnika serotoniny są odpowiedzialne za występowanie SZA.

Sezonowe zaburzenia afektywne są oporne na leczenie zwykłymi lekami przeciwdepresyjnymi ! W pewnych przypadkach skuteczne mogą być selektywne inhibitory transportera dla serotoniny. Formą leczenie SZA z wyboru jest leczenie światłem widzialnym.
Innym zaburzeniem afektywnym, w którym psychiatria dopatruje się powiązań z dysfunkcją zegara biologicznego, są krótkotrwałe zaburzenia afektywne. Jednostkę tą rozpoznajemy gdy epizody depresyjne trwają krótko, zwykle 2 – 3 dni (nie dłużej jednak niż dwa tygodnie), a w ciągu roku epizody te występują przynajmniej raz w miesiącu. Wykazano, iż zaburzenie to występuje częściej na przełomie jesieni i zimy.
W zaburzeniach depresyjnych bez sezonowego charakteru występowania obserwuje się dobowe wahania nastroju. Do tzw. zespołu somatycznego w zaburzeniach depresyjnych należy m.in. silniejsze obniżenie nastroju w godzinach porannych.

Powiązane dyskusje na forum z kategorii ChAD

Pregabalina
<p>Witam wszystkich na forum ! To m&oacute;j pierwszy wątek. Od 3 dni przyjmuję pregabalinę do takiego zestawienia lek&oacute;w : Valaxin SR 37,5 mg 1t 1t 0t, Lamotrix 50mg 1t 0t 2t, Egolanza 5mg 0t ...
Myślenie magiczne w schizofrenii
Witam, od 2 lat mam zdiagnozowaną schizofrenię, od roku zaczęły narastać następujące objawy: mam taką przypadłość że musze gdy mrugamy wyobrażać sobie osoby które coś osiągnęły a zaś gdy w polu mojeg...
Otępienie, przymulenie po 15 mg zoalfrenu
Witam Biore od dwóch tygodni 15 mg zolafrenu(plus inne leki). Dostałem na urojenia bo wcześniej brałem 10 mg. Niestety po tych dwóch tygodniach czuje się jak roślinka. Otępiony, przymulony, mam kłop...
Czy dostałem na głowę?
Siema, od dzieciaka miałem problemy psychiczne.. lądowałem już raz w szpitalu psychiatrycznym z powodu napadów lekowych, byłem tam tydzień i zdiagnozowano u mnie hipochondrię.. było przez jakiś czas ...
Czy to już ChAD?
Od ostatnich wakacji zaczęło się robić nieznośnie. Przez większość czasu z kilkoma przerwamk byłam prawie nie do życia, problem z cięciem się pogłębił i straciłam resztki stabilności. Od końcówki kw...
Renta - komisja lekarska
Witam, mam kilka pytań odnośnie przyznawania renty. Jak wygląda spotkanie z komisją lekarską, jakich pytań się spodziewać? Czy rente można wypłacić w tył ( tzn. czy przyznaje sie ja od daty wystaw...
REKLAMA:
REKLAMA: